Over QueenTarzi & Friends

Onze missie

De missie van de stichting is:

  1. het op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepleiten van en toezicht houden op het realiseren van de rechten van mensen op nationaal- en internationaal niveau;
  2. het leveren van een maximale financiële bijdrage aan noodlijdende mensen wereldwijd door fondsenwerving onder particulieren en private partijen;
  3. het versterken van het welzijn en bewustzijn van burgers en bedrijven betreffende de mensenrechten en de wijze waarop wij daarin bijdragen;
  4. het verrichten van elke andere gerelateerde of aanvullende activiteit om de effectieve steun aan de missie van Queen Tarzi & Friends te bevorderen. 

Ons doel

Het enige doel van de stichting is het ondersteunen van mensen in nood. De stichting zal, in samenwerking met partners, het welzijn van mensen over de hele wereld verbeteren door middel van financiële ondersteuning volgens de doelstellingen van Queen Tarzi & Friends. Uiteraard de ondersteuning van de klassieke mensenrechten, maar in het bijzonder de sociale-, economische-, culturele- en collectieve rechten vinden wij als stichting essentieel:

  • Recht op sociale voorzieningen, op een behoorlijke levensstandaard, recht op onderwijs en recht op gezondheid;
  • Recht om de eigen taal te spreken, vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en recht om deel te nemen en bij te dragen aan cultuur;
  • Collectieve rechten voor ontwikkeling en bescherming van een volk.
Schermafbeelding 2021-12-24 om 20.48.30

In Nederland verbruiken we 119 liter water, per persoon, per dag (dit zijn 12 emmers). Het is dus moeilijk voor te stellen dat niet iedereen schoon en veilig water binnen handbereik heeft. Toch heeft 1 op de 9 (!) mensen op deze planeet geen toegang tot veilig drinkwater. Met elke waterput dragen we bij aan het verkleinen van dit aantal!

Schermafbeelding 2021-12-24 om 20.48.20

De waterputten gaan minstens 10 jaar mee. Elke dag maken duizenden mensen er gebruik van om zichzelf van een eerste levensbehoefte te voorzien. Dit betekent dat je hier elke dag, voor zeker tien jaar lang, hasanat voor ontvangt. 💕

Schermafbeelding 2021-12-24 om 20.48.38

Honderden mensen hebben al gedoneerd. Waardoor we nu bezig zijn met de bouw van maar liefst 21 waterputten! Support us - reageer met een 💗. Ook bijdragen?